Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci de l’Observatori del Paisatge, amb NIF Q0801286F, seu al carrer Hospici núm. 8 d’Olot, i telèfon 972273564, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consorci de l’Observatori del Paisatge.

Les imatges de l’Arxiu s’ofereixen sota una llicència Creative Commons, en versions diferents segons la procedència de la imatge. A la fitxa de cada foto s’indica la llicència i com cal citar la imatge.

L’Observatori no obtindrà en cap cas retribució econòmica derivada de la venda o distribució de les imatges donades ni de les pròpies.

L’Observatori es reserva el dret d’incloure fotos en base als seus criteris tècnics, legals i de contingut, i d’eliminar-les en el cas que infringeixin les seves normes i condicions.

L’Observatori només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs i xarxes socials associades no gestionades directament per ell, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin de l’Observatori.

L’Observatori no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.