Observatori del Paisatge de Catalunya
Hospici, 8 – 17800 OLOT
972 27 35 64
observatori@catpaisatge.net