L’Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge de Catalunya és una eina dinàmica per preservar, produir, compartir i difondre imatges dels paisatges de Catalunya. L’Arxiu conté un ampli ventall d’imatges digitals dels paisatges contemporanis catalans procedents de l’activitat de l’Observatori a més d’aportacions d’altres institucions, entitats, fotògrafs i particulars.

Les imatges de l’Arxiu s’ofereixen sota una llicència Creative Commons, en versions diferents segons la procedència de la imatge. A la fitxa de cada foto s’indica la llicència i com cal citar la imatge.

Sensibilitzar

Un dels objectius que motivaren la creació de l’Arxiu fou el de potenciar el coneixement del patrimoni paisatgístic català i sensibilitzar sobre paisatge en sentit ampli. La fotografia és una eina magnífica per dur a terme aquesta tasca.

Crear comunitat

Internet ha obert les portes a la comunicació global i permet la creació de comunitats online i la circulació i difusió de continguts digitals. En aquest sentit l’Arxiu ofereix continguts a les comunitats de fotografia de paisatge existents a Internet i al mateix temps incentiva el diàleg, la reflexió i l’acció en relació amb el paisatge.

Compartir

Avui la fotografia és plenament present a la nostra vida diària. Amb la intenció de treure’n el màxim partit l’Arxiu promou l’ús, la circulació i fins i tot la creació d’imatges derivades obrint la porta a la recontextualització i la reinterpretació.

Catalogar i preservar

La majoria de les fotografies que es realitzen avui són digitals, sense un suport físic que garanteixi la seva pervivència. L’Arxiu pretén catalogar i preservar imatges digitals en origen dels paisatges contemporanis catalans amb l’objectiu que puguin ser consultades per les pròximes generacions.